17/11/2018

Ăn Táo là gì

Có 2 câu nói đã khơi nguồn cảm hứng cho dự án “Ăn Táo”:

“Thói quen quyết định số phận.”

“Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ bất đáo gia.”

Hiểu rộng ra, “quả táo” ở đây là những thay đổi tích cực nhỏ, dần dần sẽ hình thành nên thói quen tích cực, thành LỐI SỐNG tích cực. Giúp thanh niên Việt Nam đạt được mục tiêu trên là điều mà nhóm Ăn Táo muốn hướng tới. Mục tiêu này cần hoàn thành 2 việc:

  • Xây dựng trang antao.vn thành một cổng thông tin chất lượng về sức khỏe và lối sống.
  • Thông qua mạng xã hội (facebook, youtube, …) làm phương tiện tiếp cận, thường xuyên thông tin đến giới trẻ về những lối sống, tâm lý, tập luyện.

Có sức khỏe, ta có thể sống hết mình vì ước mơ của ta và cho những người ta yêu thương. Điều đó rất đơn giản, hãy bắt đầu ngay! Mỗi ngày một chút, một “quả táo”.

Nhóm “Ăn Táo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *